Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

Vă recomandăm să studiați acest document cu atenție înainte de a începe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.

  • UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTĂ CU O CONFIRMARE EXPLICITĂ A ACCEPTĂRII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.

CONEXIUNI URBANE ADC SRL își  rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment și în orice fel, modificările vor intra în vigoare doar în momentul introducerii în prezentul document. În orice moment doriți să nu mai acceptați în întregime prevederile prezentului document, aveți posibilitatea de a nu mai utilize acest website. Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor și condițiilor conținute în prezentul document.

  • Acest website poate fi accesat public la adresa http://www.conexiuniurbane.ro, denumit în continuare, în acest document, “CONEXIUNIURBANE.RO”, fiind un produs al CONEXIUNI URBANE ADC SRL (denumit în continuare “CONEXIUNI URBANE”).

Toate drepturile de copiere, reproducere și distribuire sub orice formă sunt rezervate și aparțin CONEXIUNI URBANE, în conformitate cu legislația în vigoare în România.

Conținutul “CONEXIUNIURBANE.RO” și al publicațiilor sale nu reprezintă un punct de vedere oficial al instituțiilor, organizațiilor și persoanelor care au furnizat informațiile prezentate în cadrul “CONEXIUNIURBANE.RO”

Echipa CONEXIUNIURBANE.RO face toate eforturile pentru a furniza permanent informații corecte despre parteneri și serviciile acestora, preluate din surse autorizate, ori de câte ori acest lucru este posibil.

CONEXIUNI URBANE ADC SRL și CONEXIUNIURBANE.RO, nu pot fi făcuți răspunzători pentru modul în care un utilizator al website-ului înțelege să folosească, în orice fel, informațiile prezentate în acest website. De asemenea, nu își asumă răspunderea pentru nici o daună pricinuită direct sau indirect, suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informațiilor și serviciilor furnizate de CONEXIUNIURBANE.RO.

CONEXIUNI URBANE ADC SRL și CONEXIUNIURBANE.RO nu pot garanta faptul că sistemele informatice sau programele software folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe/de pe CONEXIUNIURBANE.RO sau în orice altă formă nu conțin viruși ori alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive, deoarece aceste sisteme și programe software nu sunt realizate de către/sub controlul CONEXIUNI URBANE ADC SRL și CONEXIUNIURBANE.RO.

Fiecare utilizator al CONEXIUNIURBANE.RO este de acord ca, la cererea CONEXIUNI URBANE ADC SRL, să exonereze de răspundere CONEXIUNIURBANE.RO și CONEXIUNI URBANE ADC SRL pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

Prin utilizarea acestui website recunoașteți că CONEXIUNIURBANE.RO și toate serviciile și produsele oferite sau comercializate prin intermediul CONEXIUNIURBANE.RO au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate și aranjate de către CONEXIUNI URBANE ADC SRL constituie proprietatea intelectuală a CONEXIUNI URBANE ADC SRL (după caz).

Conținutul, design-ul, precum și orice material care are legătură cu CONEXIUNIURBANE.RO, trimis prin e-mail sau furnizat în orice modalitate (exemplu: broșuri, ghiduri, articole, design și orice alt material) aparțin CONEXIUNI URBANE ADC SRL și colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Exceptând situațiile precizate în mod expres, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conținutului și designului CONEXIUNIURBANE.RO fără a deține o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea CONEXIUNI URBANE ADC SRL. Totodată, este interzisă în orice situații, utilizarea numelui CONEXIUNIURBANE.RO, CONEXIUNI URBANE ADC SRL și/sau derivări care fac trimitere la denumirea acestora, fără aprobarea prealabilă a CONEXIUNI URBANE ADC SRL.

CONEXIUNIURBANE.RO poate fi accesat și contactat de orice persoană fizică și juridică și prin trimiterea oricărei informații sau material către CONEXIUNIURBANE.RO și CONEXIUNI URBANE ADC SRL, recunoașteți că CONEXIUNI URBANE ADC SRL are dreptul deplin, irevocabil, permanent de modificare și utilizare a celor furnizate, inclusive pentru a dezvolta noi servicii/produse bazate pe acestea.

Recunoașteți că nu aveți niciun drept de a solicita orice formă de contraprestație pentru aceste informații sau documente și declarați și garantați, în mod explicit că: (a) dețineți sau controlați, conform legii, toate drepturile care vă permit să transmiteți informațiile sau documentele respective; (b) că aceste informații sau documente sunt adevarate; (c) că utilizarea acestor informații sau documente nu încalcă prevederile legislative în vigoare și ale prezentului document și nu afectează alte persoane. CONEXIUNIURBANE.RO, CONEXIUNI URBANE ADC SRL nu își asumă nicio responsabilitate legată de aceste informații sau materiale.

Utilizarea serviciilor oferite de CONEXIUNIURBANE.RO și CONEXIUNI URBANE ADC SRL în modalități sau în scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau ale prezentului document, este strict interzisă.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației în vigoare în România.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face conform reglementărilor legislative în vigoare, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) aplicabil din data de 25.05.2018 și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,  CONEXIUNI URBANE ADC SRL având obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori de o altă persoană. Scopul colectării datelor este reprezentat de servicii pe internet și atingerea obiectului de activitate al CONEXIUNI URBANE ADC SRL.

Refuzul dumneavoastră de a furniza informațiile solicitate determină imposibilitatea accesării serviciilor unde v-au fost solicitate informațiile respective.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate doar angajaților și anumiți colaboratori ai  CONEXIUNI URBANE ADC SRL, care se ocupă de furnizarea și de întreținerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum și anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, în funcție de condițiile de utilizare ale fiecărui serviciu.

CONEXIUNIURBANE.RO poate transmite părti din conținutul său prin newslettere transmise prin intermediul poștei electronice (e-mail). Utilizarea informațiilor transmise prin intermediul acestora se va realiza în concordanță cu prevederile prezentului document.

Respectarea procedurii de abonare la newsletter-ul CONEXIUNIURBANE.RO echivalează cu acceptarea explicită a dreptului CONEXIUNI URBANE ADC SRL de a păstra, prelucra și utiliza datele furnizate în momentul abonării în condițiile legislației în vigoare.

Prin abonarea la newsletter-ul CONEXIUNIURBANE.RO sunteți de acord să fiți incluși în baza de date a CONEXIUNI URBANE ADC SRL și să primiți ocazional informații promoționale prin e-mail sau poștă. Membrii înscriși în baza de date certifică faptul că își cunosc drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

CONEXIUNI URBANE ADC SRL își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, suspenda sau șterge porțiuni ale conținutului CONEXIUNIURBANE.RO sau de a schimba specificațiile tehnice legate de utilizarea website-ului în orice moment. De asemenea, CONEXIUNI URBANE ADC SRL își rezervă dreptul de a restricționa, temporar sau permanent, accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al CONEXIUNIURBANE.RO.

Prezentul document poate fi modificat în orice moment, fără o notificare a utilizatorilor CONEXIUNIURBANE.RO.

CONEXIUNIURBANE.RO. poate suferi întreruperi temporare ale funcționării în scopul realizării de activități de întreținere.

CONEXIUNI URBANE ADC SRL nu poate fi făcut responsabil pentru nicio întârziere sau eroare în conținutul furnizat de către CONEXIUNIURBANE.RO sau de către publicațiile apărute în legătură directă cu CONEXIUNIURBANE.RO, dacă întârzierea sau eroarea a rezultat direct sau indirect din cauze care nu depind de voința CONEXIUNI URBANE ADC SRL.  Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic utilizat de către CONEXIUNI URBANE ADC SRL, funcționarea defectuoasă sau oprirea serverelor pe care este postat CONEXIUNIURBANE.RO, lipsa funcționării conexiunii la internet, acțiunea virușilor informatici, accesul neautorizat în sistemele CONEXIUNIURBANE.RO, erorile de operare, grevă etc.

Unele servicii oferite de CONEXIUNI URBANE ADC SRL pot face obiectul unor termeni și condiții de utilizare diferiți, care vor fi afișate în cazul fiecărui astfel de serviciu la loc vizibil putând fi studiați înainte de folosirea serviciului.

În conținutului CONEXIUNIURBANE.RO pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. CONEXIUNI URBANE ADC SRL nu este responsabil în nicio măsură pentru conținutul acestor mesaje publicitare. De asemenea, CONEXIUNI URBANE ADC SRL nu este responsabil pentru conținutul paginilor web la care se face trimitere din conținutul CONEXIUNIURBANE.RO.

Orice notificare oficială catre CONEXIUNIURBANE.RO sau CONEXIUNI URBANE ADC SRL trebuie trimisă în scris, prin intermediul poștei sau ale-mail-ului, la adresa sau numarul de telefon menționate în pagina de contact.

Orice altă modalitate de contact are caracter neoficial și va fi considerată ca având doar un rol de informare generală.

Drepturile și obligațiile din prezentul document, atât pentru CONEXIUNI URBANE ADC SRL, CONEXIUNIURBANE.RO și fiecare utilizator al CONEXIUNIURBANE.RO, precum și efectele juridice pe care le produse vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul document va fi dus spre soluționare în fața instanțelor românești dacă litigiul nu se poate rezolva pe cale amiabilă.

Regulament Campania ”Împodobește România”

REGULAMENT CAMPANIA ” ÎMPODOBEȘTE ROMÂNIA!”   Campania ”Împodobește România” este un concept creat sub marca Conexiuni Urbane ADC SRL (denumită în continuare ”campanie-concurs”). Campania ”Împodobește Rom&acir...