Schimbare de reguli la ANAF!

În această săptămână a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Ordinul nr.114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune", intrând în vigoare din 12 februarie 2019.

Prin acest Ordin, Ministerul de Finanțe a  emis procedura prin care contractele de  locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, fie în format fizic, fie în format electronic.

Conform procedurii, pentru înregistrarea contractului de locaţiune, locatorul depune "Cererea de înregistrare a contractelor de locaţiune", prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare cerere, însoţită de o copie a contractului de locaţiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul" şi prin semnătura acestuia. Trebuie menționat faptul că cererea se completează în două exemplare (originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către locatar) și este necesar să fie însoțită de contractual de locațiune.

Tot prin acestă procedură este reglementat faptul că înregistrarea  în Registrul contractelor de locaţiune se efectuează în maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

Registrul contractelor de locaţiune se gestionează la nivelul organelor fiscale centrale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

 

Sursa: Ordinul nr.114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune", intrând în vigoare din 12 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 12 februarie 2019.

 

02-2019
0 comentarii

0 comentarii