Regulament Campania ”Împodobește România”

Regulament Campania ”Împodobește România”

REGULAMENT

CAMPANIA ” ÎMPODOBEȘTE ROMÂNIA!”

 

Campania ”Împodobește România” este un concept creat sub marca Conexiuni Urbane ADC SRL (denumită în continuare ”campanie-concurs”).

Campania ”Împodobește România” se va derula în mediul online sub forma unui concurs. Campania-concurs constă: (a) în publicarea unei fotografii care conține cele mai frumoase ornamente de sărbători din localitatea sau chiar a caselor  participanților; (b) fotografia va fi postată de către participanți în cadrul postării de lansare a campaniei de pe rețeaua de socializare: https://www.facebook.com/conexiuniurbane/; (c) poza cu cele mai multe like-uri va fi declarată câștigătoare a concursului; (d) participantul a cărei poză va fi declarată câștigătoare va primi un premiu din partea Conexiuni Urbane și partenerilor săi din cadrul campaniei.

Perioada desfășurării campaniei ”Împodobește România”: 01 decembrie 2019- 23 decembrie 2019, ora 2359

Persoana care publică fotografia ce conține cele mai frumoase ornamente de sărbători din localitatea sau chiar a caselor  participanților în cadrul postării de lansare a campaniei de pe rețeaua de socializare va deține de la momentul publicării fotografiei calitatea de participant (denumit în cele ce urmează ”participant”).

Nu poate deține calitate de participant în campania- concurs membrii/angajații Conexiuni Urbane ADC SRL și/sau ai partenerilor, precum nicio altă persoană care are legături de rudenie până la gradul al IV-lea cu aceștia.

Participarea la campania ”Împodobește România” înseamnă publicarea unei fotografii care conține cele mai frumoase ornamente de sărbători din localitatea sau chiar a caselor  participanților în cadrul postării de lansare a campaniei de pe rețeaua de socializare.

Prin publicarea fotografiei, participantul ia la cunoștință modalitatea de organizare și derulare a campaniei, fiind o confirmare explicită a acceptării tuturor prevederilor campaniei. Participantul are dreptul în orice moment pe perioada derulării campaniei de a își retrage fotografia prin ștergere, acest lucru conducând la pierderea calității de participant la campania- concurs ”Împodobește România”.

Fotografia publicată de către participant în cadrul campaniei-concurs reprezintă un material protejat de legislația privind proprietatea intelectuală.

Publicarea fotografiei de către participant în cadrul campaniei-concurs reprezintă confirmarea explicită și acordul deplin din partea participantului ca fotografia să fie utilizată în scopuri publicitare și/sau în campanii/materiale de către Conexiuni Urbane ADC SRL cu menționarea numelui și prenumele și/sau acronim/poreclă a acestuia, precum și transmiterea datelor personale pentru trimiterea premiului prin compania de curier; fiind astfel îndeplinite și respectate prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) aplicabil din data de 25.05.2018- GDPR.

Premiul va fi transmis către câștigător prin intermediul unei firma de curierat, în termen de cel mult  15 zile lucrătoare. Costurile cu transportul fiind asigurate de către Conexiuni Urbane ADC SRL. 

 Materialele privind campania-concurs ”Împodobește România” sunt realizate de către Conexiuni Urbane ADC SRL în colaborare cu partenerii săi.

Participanții și utilizatorii din cadrul campaniei-concurs înțeleg că orice conținut, fotografie sau orice alt material furnizat în cadrul campaniei aparține Conexiuni Urbane ADC SRL, colaboratorilor săi și participanților la campanie și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea acestor materiale

fără a deține o permisiune scrisă în prealabil, în acest sens, din partea Conexiuni Urbane ADC SRL, partenerilor săi și/sau participanților la campania-concurs.

Conexiuni Urbane ADC SRL și partenerii săi, nu pot fi făcuți răspunzători pentru modul în care un utilizator al rețelelor de socializare sau al website-ului www.conexiuniurbane.ro înțelege să se folosească, în orice fel, de informațiile prezentate în cadrul campaniei-concurs. De asemenea, nu își asumă răspunderea pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect, suferite a utilizării, întreruperii utilizării informațiilor și serviciilor furnizate de Conexiuni Urbane ADC SRL sau partenerii săi, cu referire explicită la campania-concurs.

Fiecare participant sau utilizator al rețelelor de socializare și al website-ului www.conexiuniurbane.ro este de acord ca, la cererea Conexiuni Urbane ADC SRL , să exonereze de răspundere Conexiuni Urbane ADC SRL și partenerii săi pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către participant și/sau utilizator a clauzelor prezentului regulament.

Drepturile și obligațiile din prezentul regulament, atât pentru Conexiuni Urbane ADC SRL, partenerii săi și fiecare participant și utilizator, precum și efectele juridice pe care le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect drepturile și obligațiile stabilite prin prezenta va fi dus spre soluționare în fața instanțelor românești dacă litigiul nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă.