Posibilitate de cumpărare titluri de stat

Ministerul de Finanțe Publice, a lansat noi trei emisii de titluri de stat, cu scadențe la 2, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 4%, 4,5%, respectiv 5%. Veniturile aferente sunt neimpozabile.

Conform comunicatului de presă, titlurile de stat pot fi cumpărate:

  • Între 4 și 22 februarie de la Unitățile Trezoreriei Statului
  • Între  4 și 21 februarie prin rețeaua de oficii poștale ale Poștei Române, din meidul urban și până în 20 februarie la cele din mediul rural

Persoanele eligibile trebuie să aibă împlinită vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. O nouătate în această nouă emisie de titluri de stat este că a fost eliminate plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni.

Titlurile sunt în formă dematerializată și au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe următoarele site-uri:

-  www.mfinante.gov.ro  

www.datoriepublica.mfinante.gov.ro

-   https://www.comunicatii.gov.ro                   

-   https://www.posta-romana.ro.

 

Sursa: www.mfinante.gov.ro

02-2019
0 comentarii

0 comentarii