Ce trebuie să cunoaștem despre concediul de maternitate în 2020

Concediul de maternitate este un beneficiu acordat viitoarelor mame, independent de concediul de creștere a copilului. Potrivit legislației în vigoare, concediul de maternitate presupune 126 de zile calendaristice, împărțite înainte de naștere și după, în perioada de lăuzie, pentru care mamele pot primi și o indemnizație de maternitate stabilită în funcție de stagiul de cotizare și veniturile obținute. Chiar și femeile care nu sunt angajate, dar au obținut venituri ca persoane fizice autorizate se pot asigura pentru a beneficia de acest concediu și de indemnizația aferentă.

Obținerea concediului și indemnizației de maternitate e tratată în Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
Concediul de maternitate înseamnă 126 de zile calendaristice, împărțite între: cele 63 de zile pentru sarcină, acordate înainte de naștere, și cele 63 de zile pentru lăuzie, acordate după naștere. Dacă mama dorește acest lucru și mediul îi permite, se poate face și o redistribuire a zilelor între cele două perioade, însă e obligatoriu ca perioada de lăuzie să fie de măcar 42 de zile calendaristice.
Principalele condiții legale pe care trebuie să le îndeplinească salariatele pentru a beneficia de concediu de maternitate sunt următoarele:

-să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul ţării noastre;

-să aibă un certificat medical eliberat de medicul curant (orice medic care a încheiat un contract cu casele de asigurări de sănătate sau care are autorizaţie de liberă practică și a încheiat o convenţie cu acestea);

-să fi cotizat cel puţin o jumătate de an pentru contribuția de concedii și indemnizații (contribuția aceasta o datorează angajatorii pentru fiecare contract de muncă, lunar, iar femeile care nu sunt salariate, dar obțin venituri ca persoane fizice autorizate, își pot plăti această contribuție voluntar, prin contract de asigurare - detalii, aici).

Dar chiar dacă nu mai îndeplinesc condițiile, femeile care nasc în termen de nouă luni de la pierderea calității de asigurat au dreptul la acest concediu de maternitate. Totuși, pentru a primi concediul și indemnizația, mama trebuie să dovedească prin acte eliberate de angajatori că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile ei.

Indemnizația de maternitate depinde de stagiul de cotizare

Pe toată perioada concediului de maternitate, mamele au dreptul la o indemnizație de maternitate, a cărei valoare brută reprezintă 85% din media veniturilor din ultimele şase luni din cele 12 din care se constituie stagiul de cotizare. Concret, OUG nr. 158/2005 prevede că „baza de calcul a indemnizaţiilor (...) se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii”.
Notă: Baza de calcul se consideră raportat la ultimele șase luni anterioare datei pierderii calității de asigurat pentru femeile care au născut în maximum nouă luni de la pierderea acestei calități.
Stagiul de cotizare înseamnă perioada pentru care s-a achitat contribuția de concedii și indemnizații medicale. Așa cum subliniam mai sus, salariatelor le este plătită de către angajator această contribuție, iar cele care lucrează ca persoane fizice autorizate trebuie să-și facă asigurarea aceasta voluntar, plătind contribuția aferentă (care este diferită de cea de asigurări de sănătate). Stagiul minim de cotizare este de șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul.
De asemenea, se consideră stagiu de cotizare și perioadele în care asigurata:

a beneficiat de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, iar venitul ce se ia în considerare este indemnizația de asigurare socială pe care a primit-o;

a beneficiat de pensie de invaliditate, iar venitul ce se ia în considerare este salariul de baza minim brut pe țară;

a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, cu condiţia absolvirii acestora, iar venitul ce se ia în considerare este salariul de bază minim brut pe țară (care anul acesta e de 2.080 de lei);

a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, iar venitul ce se ia în considerare este indemnizaţia lunară primită.

Important! Angajatorilor le este interzis să concedieze femeile aflate în concediul de maternitate.

Sursa: Avocat.net
Articol scris de Simona Voiculescu, Redactor Șef

01-2020
0 comentarii

0 comentarii