Biserica Sfântul Spiridon Vechi și icoana făcătoare de minuni "mici"

Nu există bucureștean care să nu observe acest frumos lăcaș în perioada sărbătorilor de iarnă, dacă trece prin Piața Națiunilor Unite. De zeci de ani, este împodobită așa de frumos, cu mult bun gust și oferă vizitatorilor magia necesară Crăciunului. 

Pentru că am admirat-o de fiecare dată din afară, fără să îi cunoaștem istoria, mai jos găsiți un material în care descoperim povestea bisericii și detalii despre icoana făcătoare de minuni. 

Biserica Sfântul Spiridon Vechi nu e vizibilă de departe. Nu are turle, nu e semeaţă. E mititică, ascunsă printre blocuri, însă măreţia ei constă în minunile incredibile pe care le face oaspetele său de seamă: Sfântul Spiridon al Trimitundei, prezent prin icoana sa făcătoare de minuni și prin părticele din moaștele sfântului.Ca să pătrunzi în biserica Sfântul Spiridon Vechi trebuie să cobori cinci trepte, peste 1 metru sub nivelul străzi. De altfel, acesta a fost nivelul Bucureştiului la începutul secolului al XVIII- lea, ridicându-se ulterior în urma repetatelor modificări ale caldarâmului.

„Biserica este atestată de prin a doua parte a secolului al XVII-a, document existând în timpul lui Șerban Cantacuzino, 9 martie 1672. Atunci, trecând Paul de Alep prin Bărăgan, i-a plăcut zona șia  decis să ridice aici o bisericuță din lemn, bisericuță închinată Sfântului Ierarh Spiridon Mare făcător de minuni, care, ulterior, s-a transformat în mănăstire, de jur împrejur ridicându-se chilii. Nicolae Iorga găseștre un hrisov și menționează în el că ctitorul real al bisericuței este domnitorul Ioan Constantin Nicolae Mavrocordat”, explică preotul paroh Ioan Iordache.
În 27 august 1987, biserica a căzut sub lama buldozerelor comuniste. Credincioșii au luat bunurile de preț ale bisericii și le-au ascuns în Mănăstirea Cernica, printre care coloanele, piatra ferestrelor, pisania, catapeteasma din secolul al XVIII-lea,  icoanele,  precum și ușa masivă de lemn care datează din același secol XVIII.
În 1992, când a început reconstrucția noii biserici, toate acestea au fost aduse și repuse la locurile lor. 
Cinci ani a durat reconstrucţia sfântului lăcaș închinat Sfântului Spiridon al Trimitundei, realizat  cu stăruința Patriarhului Teoctist, cu sprijinul Ministerului Finanțelor, al  Băncii Naționale a României, al Secretriatului de stat pentru Culte și al Primăriei Generale a Capitalei, după planurile arhitectului Florea Voicu. Pictura în frescă a fost realizată de un colectiv de pictori coordonaţi de Vasile Buzuloi, după proiectul părintelui Sofian Boghiu, stareţ în acea perioadă al Mănăstirii Antim.
Părintele paroh cu sprijinul multor binefăcatori creştini, unii dintre ei  aparţinând de Arhiepiscopia Ortodoxă Româna din America și Canada, a ridicat în curtea bisericii un așezământ medical modern şi utilat cu aparatură medicală de ultimă generaţie.

Material realizat în cadrul "București-Centenar" - Program Cultural derulat de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

05-2019
0 comentarii

0 comentarii